Thần dược modafinil

Ai đang sử dụng Modafinil? Bác sĩ, phi hành gia, nhân viên quốc phòng, y tế, học giả,...

Thứ hai,14/03/2016
3281 Lượt xem

Ai đang sử dụng Modafinil? - Bác sĩ, phi hành gia, quân sự, học giả, nhân viên y tế...


Tính đến năm 2012 Modafinil là loại thuốc được chỉ định chỉ sử dụng trong Không quân Mỹ. Và hiện nay được phổ biến trong Không quân Ấn Độ, Không quân Pháp, Bộ Quốc phòng Anh, và các nhân viên y tế Mỹ


Hiện nay, ngay cả các nhà du hành trên Trạm vũ trụ quốc tế đang sử dụng Modafinil "tối ưu hóa hiệu suất trong khi mệt mỏi"


Bình luận facebook
Danh Mục Tin Tức
Những tin tức liên quan